برنامه روز هفتم جشنواره فجر

برنامه روز هفتم جشنواره چهل و دوم فیلم فجر در خانه جشنواره اعلام شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر الگونیوز؛ برنامه روز هفتم جشنواره چهل و دوم فیلم فجر در خانه جشنواره به شرح زیر است:

” آسمان غرب” ساخته محمدعسگری، سانس اول، ساعت ۱۳ ظهر

“ملکه آلیشون” ساخته ابراهیم نورآورمحمد ، سانس دوم ، ساعت ۱۶ بعد از ظهر

“فوتبال” ایران و قطر ساعت ۱۸:۳۰ سالن اصلی

نبودنت” ساخته کاوه سجادی حسینی، سانس چهارم، ساعت ۲۲ شب

انتهای پیام/